• Jedyny producent nowych silników typu SOK według dokumentacji technologiczno-konstrukcyjnej pozyskanej z Z.U.O. Hydroster
  • Hala produkcyjna i serwis
  • ul. Kowalska 3, 83-000 Pruszcz Gdański

Jak działa silnik hydrauliczny?

Silnik hydrauliczny to urządzenie, które zamienia energię potencjalną lub kinetyczną cieczy w energię mechaniczną. Stosowany jako urządzenie zasilające znajduje zastosowanie w niemal każdej gałęzi przemysłu. Sprawdźmy, jakie są zasady działania silnika i w jaki sposób zamienia wysokie ciśnienie na siłę mechaniczną.

Silnik hydrauliczny – zasady działania

Podstawowym elementem konstrukcyjnym silnika hydraulicznego są komory robocze, w których zachodzi ruch cieczy (ciecz jest wypierana przez elementy robocze). Silniki hydrauliczne posiadają stałą lub zmienną objętość roboczą określaną także jako chłonność. W przypadku stałej objętości prędkość silnika jest uzależniona od natężenia przepływu cieczy roboczej. W silniku o objętości zmiennej prędkość ulega zmianie bez względu na wartość natężenia przepływu.

Rodzaje silników hydraulicznych

  • Silnik szybkoobrotowy – dochodzi do płynnej regulacji chłonności.
  • Silnik wolnoobrotowy – regulacja płynności zachodzi stopniowo i opiera się na wyłączeniu części cylindrów z pracy.
  • Silnik jednorzędowy – regulacja zachodzi kiedy każdy aktywny zespół wyporowy wykonuje powyżej jednego cyklu roboczego w czasie jednego obrotu wałka wyjściowego silnika.
  • Silnik wielorządowy – regulacja zachodzi przez wyłączenie całego rzędu cylindrów.

Silnik hydrauliczny – charakterystyka

Podstawowymi parametrami opisującymi silnik hydrauliczny są: moc, moment obrotowy, najwyższa wartość ciśnienia oraz najwyższa prędkość obrotowa.

Bardzo ważną wartością jest wspomniana wyżej chłonność, czyli ilość cieczy wymagana do wykonania pełnego obrotu silnika. Co za tym idzie, chłonność jest zdeterminowana przez objętość przestrzeni roboczej silnika. Dysponując danymi odnośnie do chłonności i ilości cieczy dostarczanej do silnika, można ustalić jego prędkość obrotową. Prędkość realna jest rzecz jasna pomniejszona przez spadki ciśnienia i straty hydrauliczne, zaś jej stosunek do prędkości teoretycznej jest określany mianem sprawności obrotowej silnika.